გაზიარება
ფუტკარაძე ნიკა
* * * "ახლა ხელებით ვეპყრობი ცას"  
* * * "გავა დრო"  
* * * "თვალა"  
* * * "მწარე ობოლი ვარ"  
* * * "ღამე უკუნია"  
* * * "ღამე შავთვალა"  
* * * "შენ ღრმა წამებას"  
* * * "ცაზე ღრუბლები რიგში აწყვია"  
* * * "წერილი რტოს და ბალის ყვავილის"  
*** გატეხე ჩვენი მყიფე ნაძლევი  ექსკლიუზივი
*** გხვდები და ვხვდები  ექსკლიუზივი
*** მზე ღრუბლებიდან გამოქექილი  ექსკლიუზივი
*** სულ არაფერი გვქონდა საერთო  ექსკლიუზივი
*** ქარი შორეულ ნაღველს ბარდნის  ექსკლიუზივი
*** შენ მთის წყაროთი სული ავივსე  ექსკლიუზივი
*** შენამდე შარები შორია  
*** შენს ვიოლინოს  ექსკლიუზივი
*** წვეთი ეცემა  ექსკლიუზივი
*** წვიმებმა ზეცა ისე დაღალეს  ექსკლიუზივი
ექვსი წვეთი  
ჩვენ ვრჩებით მარტო  ექსკლიუზივი