გაზიარება
ქემერტელიძე იორამ
*** "თოვს ხვავრიელად, დაუსრულებლივ"  
*** "ლისს იქით და ლისს აქეთ"  
პოეტების სუფრა სიზმრად  
სადალაქოში