გაზიარება
ქოქოსაძე ნინოს ინტერვიუ
ინტერვიუ ნინო ქოქოსაძესთან (რენუარი)