გაზიარება
ჯაყელი ჯემალ
დრო მიდის...  
პალატა №24  
ციკლიდან "დრო ჩემში"