ჯიხაძე მერაბ
გაზიარება

ტირის შემოდგომა ფოთოლცვენით 

ტირის შემოდგომა ფოთოლცვენით,
ფოთლებს დაუთვალა ნაოჭები,
მწვანე შეუცვლია ოქროსფერით,
სევდის ჩაუცვია სამოსელი.

ზამთრის მომლოდინე, განაბული,
ჭადრებს ანუგეშებს მოფერებით,
სევდის მარწუხებით დანაღმული,
სეტყვით დარბეული ნოემბერი...

??????