დაიაური გელა
გაზიარება

ფიქრი გადაგვარებაზე 

ზოგჯერ გავიფიქრებ, გავგიჟდე და 
ვთქვა, ნამუსგარეცხილი ქალის შვილი ვიყო, 
ხშირად შევიგინო, - ჩემი დედა!.. 
ტრადიცებიდან გავირიყო. 

არვინ გაიკვირვოს, - შეიძლება, 
გაპრანჭულ ლაპარაკად დავიღვენთო, 
თმა გადავიშალო კულულებად, 
ცხვირზე საყურე გავიკეთო. 

ვინატრო ანტალია, ან ის ის რიო 
სულ არ გავიხსენო ვარძია, 
როკზე და რემიქსზე გადვირიო, 
ქართულზე ჩავიუბნო: - ბანძია... 

კანაფი გავაბოლო, კუბები მოვითვალო, 
ვაჟკაცს ვაჟკაცური არ ვუთხრა, 
სამჯერ გათხოვილი ცოლად მოვიყვანო, 
გერები მივიღო საკუთრად. 

კაცმა, ვიწუწუნო: დედა, მამა, მშია! 
ან ვინმეს ჯიბეს ხელი ჩავუყო, 
დავკარგო ყველაფერი რაც კი გამაჩნია, 
მაგრამ...  ქართველობას რა ვუყო. 

??????