ჩოხელი გოდერძი
გაზიარება

ნეტავი სულის პეპელა . .  

ნეტავი სულის პეპელა
ჩემს კარზე ჩამოივლიდეს,
ღვთის საიდუმლოს მეტყოდეს
მემრე სულ ჩემთან ივლიდეს,
თავის ჭრელ ფრთებზე შემსვამდეს
ქვეყანას შემაივლიდეს,
მემრე თუ მოსწყინდებოდა
ცის კიდეს გადაივლიდეს.

??????