პეტრიაშვილი გურამ
გაზიარება

*** "გადიკისკისა პატარა გოგომ" 

გადიკისკისა პატარა გოგომ
და ჰაერი
გახდა უცებ
ისე მჭვირვალე,
თითქოს ქუჩაზე
დიდი კალათით
ალუბალი ჩამოატარეს.

??????