ლასკერ-შიულერი ელზე
გაზიარება

სიყვარული (მთარგმნელი: ნაირა გელაშვილი) 

ჩვენს ძილში შარიშურობს
აბრეშუმი, ქროლვა რამ,
თითქოს ვარდფურცლობაა
ჩვენთა ორთა ზემორე.

და მე დამაბრუნებს შინ
შენი სუნთქვა-სურნელი,
ჯადო-მიდამოს გავლით
ზღაპრების, თქმულებების.

ჩემი ნარეკლოვანი
ღიმი ეთამაშება
შენს უძველესღრმა ნაკვთებს,
და დაიძრნენ მიწები,
დიან დედამიწები
რომ აგვეკრან და გათბნენ.

ჩვენს ძილში შრიალია
ნიავის, აბრეშუმის,
სამყაროს ხნის სიზმარი
გვლოცავს თვალდახუჭულებს.

??????