სენდბერგი კარლ
გაზიარება

ვარსკვლავები, სიმღერები, სახეები 

შეაგროვე ვარსკვლავები, თუკი ეს გინდა,
შეაგროვე სიმღერები, დაიჭი ხელში.
შეაგროვე სახეები ქალბატონების.
შეაგროვე, რათა წლიდან წლამდე გეკავოს.

შემდეგ კი...
შემდეგ გაშალე ხელები, გაუშვი და უთხარ:
"მშვიდობით!"
დაე წავიდნენ სიმღერები და ვარსკვლავები.
დაე წავიდნენ სახეები და წელიწადები.
გაშალე ხელები და თქვი: "მშვიდობით!"

??????