გაზიარება
ხარხელაური ტარიელ
* * * მამაჩემო - თოვლის ფერო  
* * * მე შევძლებ  
*** "ამაღამ"  ექსკლიუზივი
*** "გაიცრიცება საღამოს ბინდი"  ექსკლიუზივი
*** "დავეწაფე"  ექსკლიუზივი
*** "დაზამთრდა"  ექსკლიუზივი
*** "დახურეთ ზეცა"  ექსკლიუზივი
*** "ვერ აგაცილე დაღლა"  ექსკლიუზივი
*** "ვერკვლის ციხე"  ექსკლიუზივი
*** "თვალნი უსივრცეოდ დამიმშიეთ"  ექსკლიუზივი
*** "მე შევცვალე მთვარე წუხელ"  ექსკლიუზივი
*** "მეძახი?!"  ექსკლიუზივი
*** "მოვსულვარ"  ექსკლიუზივი
*** "საფლავთა ზემოთ ვტრიალებ"  ექსკლიუზივი
*** "ჩაქრნენ ვარსკვლავნი"  ექსკლიუზივი
*** "წყალი"  ექსკლიუზივი
*** გათენდი, თუ გათენდები  
*** შენ ჩემო დიდო ტკივილო  
ლანდების დარბაზი  ექსკლიუზივი
როგორ გირჩიო