გაზიარება
ქურდიანი მიხეილ
*ბიოგრაფია (ქ.მ)  
* * * აზია აქ მზეა  ექსკლიუზივი
* * * აზია მშვიდი და ნაზია  ექსკლიუზივი
* * * დატოვე ცრემლებად დამდნარი  ექსკლიუზივი
* * * დიარა  ექსკლიუზივი
* * * თვალით თვალს  ექსკლიუზივი
* * * მართლმორწმუნეთა მტრები  ექსკლიუზივი
* * * მზისდარი ქალის ამ მუდარიან  ექსკლიუზივი
* * * მუსლიმ ქალთან ამეკრძალა  ექსკლიუზივი
* * * ნაზიმი ენდე ხმას მოლათა  ექსკლიუზივი
* * * სატრფოც ვარ  ექსკლიუზივი
* * * ტ. მ-ს  ექსკლიუზივი
* * * უფლის წინაშე  ექსკლიუზივი
* * * ღმერთო შეუნდე  ექსკლიუზივი
* * * ღმერთო ცალმხრივი სიყვარულისგან  ექსკლიუზივი
* * * შაჰის მონობა მადგას უღლად  ექსკლიუზივი
* * * ჩემი ასაკი არ იციო  ექსკლიუზივი
* * * ჩემს ბავშვობაში  ექსკლიუზივი
* * * ჭეშმარიტებას მუშტაიდი მოინადირებს  ექსკლიუზივი
1001 ღამის ფრაგმენტი  ექსკლიუზივი
ბუხარა: ღამე  ექსკლიუზივი
განჯა: ყადის სახლი  ექსკლიუზივი
გვიანი სექტემბერი  ექსკლიუზივი
ინგუშური სიმღერა  ექსკლიუზივი
მზის აბაზანა  ექსკლიუზივი